Anàlisi de sang ràpids Reflotron (control lípids i glucosa)

Disposem del sistema COBAS que és un equip d’us professional per fer determinacions de sang capil·lar immediates i exactes de Colesterol total, Triglicèrids i Glucosa.

A qui va dirigit el control de perfil lipídic ( COL i TG) i de glucosa:

  • Persones amb hàbits alimentaris inadequats
  • Persones amb sobrepès
  • Hipertensos
  • Malalts crònics: diabètics, hipercolesterolèmies, ictus, isquèmies...
  • Fumadors
  • Persones amb infart o angines
  • Persones amb diabetis tipus II o que amb tractament de antidiabètics orals
  • Persones que segueixin un règim