Caigudes, com evitar-les

Les lesions més freqüents en les caigudes de persones de més de seixanta anys són les fractures de fèmur, maluc, húmer i canells.

Una caiguda pot ser un acte ocasional, però poden estar implicats diversos factors:

1. Intervé l'estat de salut de la persona. Seran factors determinants en la conseqüència de la caiguda una disminució de la visió o de l'oïda, una osteoporosi (falta de calci), una debilitat muscular (falta d'exercici), limitacions en la marxa per mala circulació o problemes en les articulacions, consciència poc clara, e inclús una medicació que provoqui somnolència.

2. Factors ambientals dins o fora de casa. En persones joves pot ser una caiguda fortuïta un dia per anar més de pressa en pujar unes escales o córrer pel carrer. Però són més freqüents les caigudes de persones grans a casa . És un perill una escala amb esglaons sense reparar, una insuficient il·luminació, una banyera sense superfície antilliscant, catifes no fixes, desordre de coses que poden fer entrebancar, etc.

RECOMANACIONS PER EVITAR CAIGUDES

 • Una bona il·luminació en tota la casa.
 • Especial atenció a la conservació dels esglaons de l´escala, i les baranes.
 • No posar res a les zones de pas que pugui fer entrebancar.
 • No encerar el terra.
 • Tenir tots els estris a mà o utilitzar una pinça-braç per tal de no fer servir tamborets o escales.
 • Dieta rica en llet i formatge (calci).
 • Exercici a l'aire lliure (caminar) per afavorir la circulació.
 • Revisar vista i oïda, per evitar problemes.
 • Fer servir un calçat adequat amb sola antilliscant.
 • En cas de problemes als peus i dificultat per caminar, consultar al metge o al tècnic ortopèdic.
 • Si es fa servir bastó, aprendre a fer-lo servir correctament i revisar la goma.
 • Vigilar tota la medicació, consultar sempre al metge o farmacèutic sobre els possibles efectes secundaris.
 • Adequar el bany. És el lloc on més accidents hi ha. La banyera i la dutxa són els més perillosos.
 • Posar barres per agafar-se a l'entrar i sortir de la banyera o dutxa. També posar barra al costat del vàter per poder incorporar-se.
 • Terra antilliscant. I fer servir cadires de dutxa o de banyera per poder fer la higiene diària sense riscos.


Jaume Reixach- Teresa Soler
Farmacèutics i Tècnics ortopedes
FARMACIA I ORTOPEDIA REIXACH-SOLER